Islam. Finansije. Poslovanje.

Prijavite se za email notifikacije

ISLAMSKE FINANSIJE I POSLOVANJE :: Online Kurs

Ovaj kurs je pripremljen u saradnji sa Australskim Centrom za Islamske Finansije (AUSCIF) i po prvi put je dostupan na bosanskom jeziku.

Više informacija

O Almiru

Almir Čolan je direktor Australskog Centra za Islamske Finansije (AUSCIF) i Vakufa Australije, član Upravnog odbora Garden Koledža i savjetnik za karijere u Ilim Koledžu. Član radne grupe pri AAOIFI-u (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions). Savjetuje brojne organizacije koje se bave islamskim finansiranjem, investicijama i poslovanjem.

Također, bio je predavač na predmetu Islamske finansije i tržište kapitala na Univerzitetu La Trobe u Melburnu (Australia). Na ovom Univerzitet obavljao je funkciju i člana Upravnog odbora na magistarskom studiju, smjer Islamsko bankarstvo i finansije. Bio je i član Savjetne grupe za razvoj i reviziju univerzitetskih smjerova na NMIT-u te član Upravnog odbora Islamskog konzulata Viktorija.

Završio je MBA iz poslovnog upravljanja (Biznis i Menagement) na Univerzitetu Deakin, a magistarski studij iz islamskog bankarstva i finansija na Univerzitetu La Trobe u Melburnu. Na ovom studiju dobio je najvise priznanje – Dekanovu nagradu za “Academic Excellence”.

Prati Almira putem njegove Facebook stranice ovdje.

Prati Almira putem E-maila

Prijavite se ovdje za email notifikacije.

Close

50% Kompletan

Prijavite se ovdje za email notifikacije.

Unesi podatke