Profit kroz poslovanje i mudrost zabrane kamate | #PitajAlmira, Ep. 2

Oct 01, 2018

 

U ovoj epizodi serije #PitajAlmira odgovaramo na pitanje da li je dozvoljeno zarađivanje novca novcem i koja je mudrost zabrane kamate. Koristit cemo primjer globalne finansijske krize iz 2008 godine.

Predavač: Almir Čolan

***Profit kroz poslovanje i zabrana kamate Jedna od glavnih razlika između konvencionalnih i islamskih banaka u tome kako se dolazi do profita. Konvencionalne banke gledaju na novac kao robu koja se prodaje ili kupuje, što je u suprotnosti s funkcijom novca kao sredstva razmjene i mjerila vrijednosti drugih stvari. Islam, kao i kršćanstvo i judaizam, zabranjuje zarađivanje novca novcem, ali omogućava dobit nakon što se novac prebaci iz monetarne u ekonomsku funkciju. Dakle, da bi novac bio koristan, mora se pretvoriti u nešto što je samo po sebi korisno, pa islamska banka tek onda može imati korist i profit kroz poslovanje. Naprimjer, finansiranje kuće, projekta ili biznisa od islamske banke nalaže da banka uloži sredstva i preuzme proporcionalan dio posjedovanja i rizika kako bi opravdala profit. Kur’anski je princip da trgovina i lihvarenje nisu isti, jer kao što vidimo, prvo predstavlja osnovu za rast ekonomije, a drugo fantomsku dobit bez imovinske podloge.

Gledaj direktno putem Youtube kanala: https://youtu.be/a-l0z4hBqDk

Close

50% Kompletan

Prijavite se ovdje za email notifikacije.

Unesi podatke